Recursos educatius

coneixement del medi

SEMINARI DE RECERCA D'ADRECES A INTERNET, ÚTILS PER A LA CLASSE DE MEDI A PRIMÀRIA

 

Antònia Domingo Reinés, Maria Victòria Ferre, Bàrbara Font, Joan Manel Garcia, Maria Gayà, Margalida Gayà, Carme Lorente, Jerònia Mairata, Martina Mir, Llorenç Palou, Maria Pons, Rosa Ramos, Antònia Aina Santamaria, Mercè Santana, Maria Fca. Ventayol, Maria Vera, Rosa Vives

Jaume Morell Pons
(catorze@educacio.caib.es) - Coordinador

Imatge SEMINARI DE RECERCA D'ADRECES A INTERNET, ÚTILS PER A LA CLASSE DE MEDI A PRIMÀRIA
Aquest treball és el resultat del Seminari duit a terme al Col·legi Públic Alcúdia durant els mesos de febrer i març de 2002, per espai de 20 hores, dins el marc del Programa de formació en Centres del CEP d'Inca.

El treball s'ha organitzat en dues etapes:
·- Una primera, d'aprenentatge i d'ampliació de coneixements sobre la navegació per Internet, amb especial èmfasi en els diferents tipus de cerques i en l'ús de cercadors i metacercadors.
- Una segona, de recerca d'adreces a Internet que ens fossin útils per aprofitar durant les classes de Medi, en els diferents nivells de primària. La idea era que a l'hora de treballar els diferents continguts de l'àrea de Medi, les tenguéssim preparades per poder oferir als alumnes algunes adreces per ampliar els coneixements, treballar algun centre d'interès, realitzar algun treball...

Un cop fet l'aprenentatge teòric sobre Internet, analitzàrem, a partir d'un guió prèviament establert, els principals continguts que es van repetint al llarg d'infantil i primària a l'àrea de Coneixement del medi. D'aquesta anàlisi, en traguérem quatre taules de continguts, que organitzàrem en quatre títols:

1. La natura
2. L'home: a) viu b) conviu c) treballa

Fet això, la feina ha consistit que quan es trobava una adreça web interessant i pedagògicament vàlida se'n feia una fitxa.

Del conjunt de fitxes elaborades s'ha fet una llista que en consultar-la qualsevol professor pot accedir bé a la fitxa, per veure un resum sobre l'interès de la plana, o bé directament, fent un clic sobre l'adreça, a la pàgina web a què es fa referència.

PDF. Descripció sencera del treball


Taules
- Tots el documents següents estan en format PDF

fitxa sobre els continguts de l'adreça


pàgina web

1. LA NATURA

1.1. Animals

- Classificació general http://jefeiver3.tripod.com/ANIMALES/FRAMES.htm
- Fauna ibèrica http://www.geocities.com/rainforest/8769
- Mamífers http://es.dir.yahoo.com/
ciencia_y_tecnologia/biologia/zoologia/animales
- Animals en perill d'extinció http://www.terra.es/
personal2/cplasvegas/EXPLORANIMALES/
- Ramaderia http://www.gencat.es/darp/crotals.htm
   
 

1.2. Plantes

- Botànica http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
Hall/1244/botanical7.htm#CONTINGUTS
- Activitats sobre les plantes http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
Hall/1244/lasplantas.htm
- Característiques i aplicació de les plantes http://www.zonaverde.net/
- Orquídies http://members.es.tripod.de/bubotes/orquidies.html
- Parts de les plantes http://www.members.es.tripod.de/
lorenpe_sanroque/las plantas.html
- Plantes extraordinàries http://www.geocities.com/
CapeCanaveral/Hall/1244/aveuresihosaps.htm
- Estudi de les plantes http://icarito.tercera.cl/
icarito/1999/icaritin/70/index.html
- Tot sobre les plantes http://thales.cica.es/
rd/Recursos/rd99/ed99-0574-02/ed99-0574-02.html
- El medi ambient a Catalunya http://www.gencat.es/mediamb/cast/eindex.htm
 

1.3. Paisatges: Les estacions. El bosc

- Les estacions de l'any http://www.xtec.es/~imontori/m1/
- Programació sobre les estacions http://www.xtec.es/centres/c5005545/tardor2001.html
- Els boscos de Galícia http://www.geocities.com/RainForest/3893/bosques/
 

1.4. La Terra, el sistema solar, l'Univers

- El planeta Terra http://jmarcano.topcities.com/images/index.html
- El sistema solar http://www.geocities.com/
capecanaveral/orbit/2095/index.html
- Astronomia per a nins http://www.pntic.mec.es/
mem2000/astronomia/chicos/index.html
 

1.5. Les Illes Balears

- Menorca. Es Mercadal http://www.caib.es/conselleries/educacio/
dginnova/CPR/cprmenorca/
cpmercadal/pagines/index2.htm
- Espais protegits http://webverd.com/espais.htm
- Grup Ornitològic Balear (GOB) http://www.gobmallorca.com/interinsular
- Entorn natural de les Illes Balears http://www.visitbalears.com/
illesbalears/mallorca/entorn.ct.ats
- S'Albufera http://www.mallorcaweb.net/salbufera/
- La Serra de Tramuntana http://www.mallorcaweb.net/
balearmall/tramuntana.htm
- Petites i curtes excursions per Mallorca http://www.geocities.com/
neixer_i_creixer/calendari-cat.html
 

1.6. Espanya. Europa

- Geografia d'Espanya http://www.cnice.mecd.es/mem2000/geografia/
- Xarxa de parcs nacionals http://www.mma.es/parques/lared/index.htm
 

1.7. Matèria i Energia

- L'aigua http://www.asac.es/aigua/cat/flash/flash.html
- El mar i l'aigua http://www.imta.mx/otros/tedigo/mar.htm
- Reciclatge http://www.ema-amb.com/jocs/deixalles/index.html
- Energies renovables i no renovables http://www.icaen.es/
 
L'HOME VIU, CONVIU I TREBALLA

2. L'HOME VIU

2.1. El cos humà

- Aparells i sistemes del cos humà http://club.telepolis.com/euyin/respira.htm
- Els sistemes corporals http://www.pntic.mec.es
/mem/cuidacuerpo/marcos1_1.htm
- La sang http://www.bscan.org/KIDS1.html
- Ossos i músculs http://www.billiken.com.ar/secciones/cuerpo/bsh.htm
- El sistema digestiu http://www.cuerpohumano.50megs.com/
Cuerpo_humano/Digestivo.htm
- Estudi general del cos humà http://www.rena.e12.ve/
Primeraetapa/naturales/index.asp
- Activitats pràctiques http://www.santillana.es/
proyectosenred/primaria.htm
- Els órgans dels sentits http://icarito.tercera.cl/
infografia/chumano/sentidos/cuerpo.htm
 

2.2. Semblances i diferències amb els altres. Les races

- Les races http://www.xtec.es/
recursos/cultura/contes/niti/index.htm
- Contes d'arreu del món http://www.xtec.es/
recursos/cultura/contes/arreu/contes.htm
 

2.3. Els aliments

- Els aliments. Icones http://www.xtec.es/ed_esp/mic/menjars.htm
- Els aliments. Diccionari amb imatges http://www.edu365.com/catala_arab/index.htm
- Els aliments. Alimentar-se amb salut http://www.xtec.es/
ieslabisbal/salut/Lesnecaliment.htm
 

3. L'HOME CONVIU

3.1. On? A la casa

- La casa http://www.xtec.es/satis/ra/lacasa/lacasa.html
 

3.2 Es diverteix. Les festes. Festes populars

- Els cossiers http://www.cilma.net/
municipis/algaida/cossiers/index.html#menu
- Les festes d'Alcúdia http://www.alcudia.net/
- Les Àguiles i Sant Joan Pelós http://www.musicanostra.com/
CULTURAPOPULAR/DANSESRITUALS/
AGUILES/AGUILESLLISTAT.htm
- Els cavallets http://www.musicanostra.com/
CULTURAPOPULAR/DANSESRITUALS/
CAVALLETS/CAVALLETSLLISTAT.htm
- Els Moretons a Manacor http://www.musicanostra.com/
CULTURAPOPULAR/DANSESRITUALS/
MORETONS/moretonslll.htm
- Moros i cristians a Pollença http://www.webpollencina.com/
portal/Informacio/Historia/simulacre#descripcions
- Sant Joan a Ciutadella http://www.infotelecom.es/ciutadella/santjoan/
- El joc http://www.xtec.es/~rbadia/
 

3.3. Es comunica. Mitjans de comunicació

- Un grup de comunicació: El Grup Serra http://www.diaridebalears.es/indexcat.shtml
- Un diari estatal: El periódico http://www.elperiodico.es/
- La ràdio en català: Catalunya Ràdio http://www.catradio.es/
- La ràdio en castellà: La SER http://www.cadenaser.es/
PaginasASP/home_ser.asp
- Una revista adreçada als escolars: Cavall Fort http://www.cavallfort.es/
- Un grup audiovisual estatal públic: RTVE http://www.rtve.es/
- Un portal d'Internet: Terra http://www.terra.es/
- Una televisió autonòmica en català: TV3 http://www.tvc.es/
 

3.4. Les normes de convivència

- Normes de convivència http://www.expage.com/page/convivencia
- Els drets humans http://www.derechos.org/esp.html
- Material didàctic sobre els drets humans http://www.pangea.org/ai-cat/educadors/recursos.html
- L'educació sobre la interculturalitat http://www.pangea.org/edualter/catalan.htm
- La interculturalitat en els llibres http://www.xtec.es/
recursos/lit_inf/dossiers/inter/e3.htm
- Els drets dels infants http://www.educared.net/unicef/home.htm
 

3.5. Govern i cultura de les Illes Balears

- El Govern de les Illes Balears http://www.caib.es
- Pobles de Mallorca http://www.illes.net/poblesca.htm
- La ciutat de Palma http://www.a-palma.es/cat/cat_cone_situac.htm
- Fotografies de les Illes Balears http://www.uib.es/imagenes/balears.html
- Fotografies de paisatges i indrets de Mallorca http://usuarios.tripod.es/bubotes
- La cartoixa de Valldemossa http://www.valldemossa.com/mapaes.htm
 
3.6. El passat. L'Imperi romà
- Pollentia http://www.pollentia.net/Catala/index.htm
- El món romà http://www.xtec.es/~nlinan/viatge/roma/index.htm
 

4. L'HOME TREBALLA

4.1. Els oficis

- Oficis antics http://www.xtec.es/~ccols/oficis/oficis.htm
- Els oficis dels pares http://www.xtec.es/satis/ac/dcc/oficis/index.htm
 

4.2. Economia i treball a les Illes Balears

- Agroturisme http://www.baleares.com/fincas/fincas.htm
- Mallorca al límit! http://www.fotodenatura.com/allimit.htm