[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Seminari de recerca d'adreces a Internet, útils per a la classe de medi a primària
---

 

coneixement del medi

Antònia Domingo Reinés, Maria Victòria Ferre, Bàrbara Font, Joan Manel Garcia, Maria Gayà, Margalida Gayà, Carme Lorente, Jerònia Mairata, Martina Mir, Llorenç Palou, Maria Pons, Rosa Ramos, Antònia Aina Santamaria, Mercè Santana, Maria Fca. Ventayol, Maria Vera, Rosa Vives

Jaume Morell Pons (catorze@educacio.caib.es) - Coordinador

Imatge SEMINARI DE RECERCA D'ADRECES A INTERNET, ÚTILS PER A LA CLASSE DE MEDI A PRIMÀRIA

Aquest treball és el resultat del Seminari duit a terme al Col·legi Públic Alcúdia durant els mesos de febrer i març de 2002, per espai de 20 hores, dins el marc del Programa de formació en Centres del CEP d'Inca.

El treball s'ha organitzat en dues etapes:

  • Una primera, d'aprenentatge i d'ampliació de coneixements sobre la navegació per Internet, amb especial èmfasi en els diferents tipus de cerques i en l'ús de cercadors i metacercadors.

  • Una segona, de recerca d'adreces a Internet que ens fossin útils per aprofitar durant les classes de Medi, en els diferents nivells de primària. La idea era que a l'hora de treballar els diferents continguts de l'àrea de Medi, les tenguéssim preparades per poder oferir als alumnes algunes adreces per ampliar els coneixements, treballar algun centre d'interès, realitzar algun treball...

Un cop fet l'aprenentatge teòric sobre Internet, analitzàrem, a partir d'un guió prèviament establert, els principals continguts que es van repetint al llarg d'infantil i primària a l'àrea de Coneixement del medi. D'aquesta anàlisi, en traguérem quatre taules de continguts, que organitzàrem en quatre títols:

  1. La natura

  2. L'home: a) viu b) conviu c) treballa

Fet això, la feina ha consistit que quan es trobava una adreça web interessant i pedagògicament vàlida se'n feia una fitxa.

Del conjunt de fitxes elaborades s'ha fet una llista que en consultar-la qualsevol professor pot accedir bé a la fitxa, per veure un resum sobre l'interès de la plana, o bé directament, fent un clic sobre l'adreça, a la pàgina web a què es fa referència.

PDF Descripció sencera del treball

---

 


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte