ACTIVITAT 2

 

 

En aquesta segona activitat cada un dels grups buscarà per separat informació sobre els programes servidors de pàgines web comentats abans. Concretament fareu servir els següents enllaços per fer la recerca:

- Software propietari: Internet Information Server (http://www.microsoft.com/spain)

- Software lliure: Apache (http://www.apache.org)

Quan tingueu informació suficient, escriureu a un paper les característiques més importants

 

 

 

           

   torna a l'inici