ACTIVITAT 3

 

 

En aquesta darrera activitat cada un dels grups buscarà farà una descàrrega del software del servidor de pàgines web, i seguint les instruccions del mateix, l'instal·larà al seu ordinador. Després farem una prova de funcionament

 

 

 

           

   torna a l'inici