AVALUACIÓ

 

 

 

 

Aspecte

Valoració d'1 a 10

Puntuació

Definició de Servidor de pàgines Web

En aquesta part puntuarem allò que l'alumne ha entés sobre que és un servidor de pàgines web: Exactitud, claretat, forma,etc. Per cada un dels alumnes.

 

Diferències entre Apache i IIS

 

En aquest apartat valorarem si l'alumne te clar quina és la diferècnia entre un software de tipus lliure i un de tipus propietari, encara que tots dos programes facin el mateix. A més, valorarem quina opinió justificada dona sobre l'ús d'un o altre, justificadament.

 

 

Instal·lació correcta del programa

 

 

Finalment, en aquesta part valorarem si l'alumne és capaç de descarregar-se la versió adequada del software, teint en compte la seua plataforma de treball, i a més, si es capaç de configurar-lo i instal·lar-lo.

 

     torna a l'inici