GUIA DIDĄCTICA

 

* L'objectiu d'aquesta WebQuest és que els alumnes d'Informàtica, Tecnologies de la Informació i cicles d'Informàtica, coneguin les eines per poder allotjar continguts a la Web. Hauran de er servir aquestes eines per les seues pràctiques

* Haurem de tenir en compte la capacitat dels alumnes per tal de cercar informació a la web, capacitat de síntesi, col·laboració, treball en equip, actitud oberta.

* Se suposa que els alumnes coneixen que és Internet i en saben fer-ne ús.

* Encara que una WebQuest d'aquest tipus (informativa i de cerca) podríaser adequada als nivells de 4rt ESO, 1er BATX i Cicles, realment, l'experiència demostraque als cicles de grau superior no aporta masses novetats.

* Aquesta WebQuest es pot desenvolupar en dues sessins d'una hora: la primera sessió per les Activitats 1 i 2 i la segona sessió per l'activitat 3, l'avaluació i les conclusions.

* Aquest WebQuest s'haurà de desenvolupar a l'aula Informàtica, i haurem de tenir accés a Internet.

* S'haurà de dividir els alumnes en dos grups si és possible del mateix número d'alumnes.

* S'hauran de fer servir els S.O. Linux i Windows indistintament.

* L'avaluació serà individual i de grup i la farà el professor que hagi portat a terme la WebQuest

* Caldrà possiblement una mica de suport a l'hora de fer la Activitat 3 (la d'instalació), donat que encara que pràcticament els programes s'instal·len fàcilment, a vegades cal donar petits recomanacions o consells.

* Qualsevol comentari relatiu a aquesta WebQuest me la podeu fer arribar a la següent adreça electrònica:

eolariaga@educacio.caib.es

 

    torna a l'inici