Activitat 2


Biblioteca


Per començar a fer feina has de fer una activitat amb el teu grup (A, B o C) que consistirà en fer un repàs dels aparells reproductors  femení i masculí i el seu funcionament. Per això elaboraràs un document de word on hi ha d’haver:

 1. El nom del grup i el nom dels membres que el formen.

 2. Una imatge que faci referència a cada un dels apartats que has de fer a continuació.

 3. Anatomia dels òrgans reproductors femenins indicant el nom de cada una de les seves parts.

 4. Anatomia dels òrgans reproductors masculins indicant el nom de cada una de les seves parts.

 5. Funcionament de l’aparell reproductor femení.

 6. Funcionament de l’aparell reproductor masculí.

 7. Explicació del procés de fecundació.

 8. Anticonceptius que existeixen i explicació de cada un.

 9. Malalties de transmissió sexual que existeixen i explicació de cada una.
   


    Per realitzar l'Activitat 2 cal CONSULTAR les següents pàgines:

http://www.centrejove.org/home.htm

http://www.centrojoven.org/

http://www.webcom.com/%7Ecps/DiQueSi/index.html

http://www.sidastudi.org/cast/menu_cast.htm

http://www.tuotromedico.com/temas/indice_anticonceptivos.htm

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-ets.htm

http://www.pangea.org/amcomas/recursos/salut/sida.htm

http://www.xtec.es/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm

http://www.xtec.es/~efranqu2/sise/naturals/coshuma/repro/femeni.htm

http://www.xtec.es/~efranqu2/sise/naturals/coshuma/repro/masculi.htm

http://www.joves.net/sexe/9.asp

http://www.centromedicoaragon.com/cat/cat_home.htm

http://www.escoladesida.org/prevencio.htm

http://www.sec.es/mautono.htm

http://www.noah-health.org/spanish/illness/stds/spstds.html

http://infojove.caib.es/univers.htm

http://www.palmademallorca.es/cij/menu800cat.htm#