Activitat 3

Despatx-Consulta

 

Aquesta activitat l’has de fer amb el teu grup (A, B o C), consisteix en cercar tota la informació possible que necessitis per  elaborar un informe com a document de word  adreçat a la persona interessada de cada cas que t’ha tocat fer on hi ha de figurar:

  1. El nom del grup i el nom dels membres que el formen.

  2. L’adreça, telèfon i e-mail del centre de planificació familiar de la vostra ciutat.

  3. Plantejament de la situació de cada cas.

  4. Llistat dels anticonceptius més adients al cas i explicació de que consisteixen. Amb fotos de cada anticonceptiu.

  5. Si cal explicació de les diferents malalties de transmissió sexual i formes d’evitar-les.

  6. Conclusió, es a dir, fer una recomanació triant un anticonceptiu masculí o femení que segons la vostra opinió personal és el més adient al cas. Indicar pros i contres.
     


  Per realitzar l'Activitat 3 cal CONSULTAR les següents pàgines:

http://www.centrejove.org/home.htm

http://www.centrojoven.org/

http://www.webcom.com/%7Ecps/DiQueSi/index.html

http://www.sidastudi.org/cast/menu_cast.htm

http://www.tuotromedico.com/temas/indice_anticonceptivos.htm

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-ets.htm

http://www.pangea.org/amcomas/recursos/salut/sida.htm

http://www.xtec.es/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm

http://www.xtec.es/~efranqu2/sise/naturals/coshuma/repro/femeni.htm

http://www.xtec.es/~efranqu2/sise/naturals/coshuma/repro/masculi.htm

http://www.joves.net/sexe/9.asp

http://www.centromedicoaragon.com/cat/cat_home.htm

http://www.escoladesida.org/prevencio.htm

http://www.sec.es/mautono.htm

http://www.noah-health.org/spanish/illness/stds/spstds.html

http://infojove.caib.es/univers.htm

http://www.palmademallorca.es/cij/menu800cat.htm#