Activitat 5

ConferŔncia

 

Ara us torneu a agrupar com a la primera activitat conjunta (grup A, grup B i grup C) per fer una exposició oral dels informes dels casos que vos han tocat i feu:

  1. Un organigrama del treball final en un document de word a partir de tot el material que heu anat recollint cada un de vosaltres.

  2. Ordeneu el material per temes.

  3. Redacteu en un document de word el guió del que voleu explicar.

  4. Seleccioneu les imatges (fotografies, cartells, dibuixos) que aniran a la presentació en powerpoint i comenceu a preparar-la, tot seguint el guió que heu redactat.

  5. Prepareu un dossier/àlbum amb tots els documents word, imatges, fotografies etc.. que no pugueu incloure a la presentació.

  6. Aquesta presentació la fareu primer a classe a manera d'assaig. Després en fareu una o més presentacions per altres grups.

  7. El vostre professor us dirà quan i on podeu realitzar les presentacions.