AVALUACIÓ

Gent fent un xamen


Autoavaluació
Aspectes  Fluix 1  Acceptable 2 Bon nivell  3  Excel·lent 4   Puntuació
Contribucions  al grup Només part del grup s'ha implicat. Quasi tothom s'ha implicat i completat les seves tasques. Tothom  ha col·laborat en el grup, encara que amb nivells diferents. Tot el grup s'ha implicat en el treball.  
Posta en comú Hi ha hagut  conflictes en les tasques de discussió No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en les discussions i planificacions La posta en comú ha servit per planificar i resoldre dubtes Les discussions han ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.  
Autonomia Contínuament calia cridar al professor. Poques vegades hem necessitat l'ajuda del  professor. Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes  

 
Rúbrica d’Avaluació del Treball Escrit.
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell  2  Excel·lent 3  Puntuació
Contingut El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat. La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema. La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions.   
Organització del contingut Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells. L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si. .Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.  
Aspectes lingüístics Adequat  malgrat alguns errors Fluid i clar  malgrat alguns errors. Fluid i amb  bon nivell lingüístic.  
Presentació La presentació és correcta però poc atractiva. La presentació és acurada i  visual. La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment.  
Word Presenten la informació de manera correcta i ordenada Presenten la informació de manera correcta i ordenada , amb frases ben redactades Presenten tota la informació de manera correcta, amb frases originals redactades de manera atractiva i interessant  

 
Rúbrica d’Avaluació del Treball en Grup
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell  2  Excel·lent 3  Puntuació
Cooperació Han participat aportant algunes idees i observacions Han participat aportant idees, han fet observacions oportunes Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptims  
Responsabilitat
Individual 
Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys.  Han fet la seva part de treball individual , l'han sabut posar a disposició dels companys i acceptar les crítiques  Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys, han defensat els seus punts de vista. Han acceptat crítiques i suggeriments, han adequat el seu treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i eliminant les innecessàries o errònies   
Dinàmica d'interacció Han aconseguit agrupar-se en cada moment segons se'ls demanava S'han agrupat segons les necessitats de cada moment i han acceptat els canvis de situacions S'han agrupat segons se'ls demanava en les diferents activitats i han sabut adequar la seva actuació a cada nova situació i als nous companys  
Resolució de conflictes En els moments de desacord han escoltat les opinions dels companys  En els moments de desacord han escoltat les opinions i han aportat opinions argumentades En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per tots   
Organització de l'espai i el temps  Han aconseguit presentar el treball en el moment acordat entre tots (professors i alumnes) S'han organitzat i han anat complint el calendari establert entre ells S'han sabut organitzar, trobar el lloc i l'hora per a reunir-se, han complert els calendaris i horaris que ells mateixos havien acordat sense necessitar ajuda dels professors   
Criteris de selecció del material Han agrupat el material i n'han fet una selecció força coherent Han seleccionat el material amb uns criteris d'equilibri i representació de tots els apartats Han valorat tot el material recollit, han seleccionat el més significatiu i representatiu de totes les activitats segons els diferents criteris que se'ls demanava fins aconseguir un acord satisfactori per tots   

 
Rúbrica d'Avaluació de l’Exposició Oral 
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell  2  Excel·lent 3  Puntuació
Preparació Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Exposició fluida, molt pocs errors  Es nota un bon domini del tema, no comet errors, no dubta  
Interès  Li costa d'aconseguir o de mantenir l'interès del públic Interessa força en principi però es fa una mica monòton Atrau l'atenció del públic i manté l'interès durant tota l'exposició  
La veu Costa d'entendre alguns fragments Veu clara, bona vocalització Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix  
Temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema  Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps  Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l'exposició.  
Suport Suport visual adequat  Suport visual adequat interessant i en la mesura justa  L'exposició s'acompanya de suports audio-visuals en diversos formats especialment atractius i de molta qualitat  
Powerpoint Presentació una mica magre Presentació correcte Presentació molt original i ben feta   

 
Plana Principal Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusió Crèdits