Recursos educatius

ciències naturals

WebQuest: "Amb la sexualitat no te tallis! Informa't bé"

 

Antònia Beltran Coll (abeltran@educacio.caib.es)

IES Port de Pollença
Pollença


Webquest adreçada a l’alumnat de Ciències de la Naturalesa del 2n cicle d’ESO i a l’alumnat de l’Àmbit Científic i Tecnològic de Diversificació Curricular.

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat de l’Escola d’Estiu de Mallorca 2004.
Imatge WebQuest: "Amb la sexualitat no te tallis! Informa't bé"


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Amb la sexualitat no te tallis! Informa't bé"
   
webquest.zip WebQuest "Amb la sexualitat no te tallis! Informa't bé" (arxiu comprimit, 762 kb)