Crèdits

Bernie Dodge, creador de les webquest

http://webquest.sdsu.edu/

 

Altres pàgines amb continguts relatius a webquests

http://www.webquestcat.org

http://weib.caib.es (Recursos/Recull WQ)

 

Apartat de recursos à Recull de webquest

http://www.phpwebquest.org/

 

webquest creada com a treball del curs de webquest organitzat pel Servei de Formació del professorat de la conselleria d'Educació de les Illes Balears, (octubre-desembre 2006)

<< portada
guia didàctica >>