Guia didàctica

 

 • Aquesta webquest pot ser emprada a més de en el cicle de grau mitjà d'informàtica amb els alumnes de batxillerat i alumnes de 4t de ESO.
 • És necessari tenir uns coneixements mínims d'informàtica: processadors de textes, programari per fer presentacions. Serà útil que sapiguem organitzar la informació en format digital que s'ha de fer servir i és imprescindible conèixer com funciona Internet a l'hora de fer una cerca d'informació.
 • L'objectiu és aprofundir en aspectes més concrets i més tècnics d'un dels components més importants de tot l'equip informàtic.
 • Es tracta de fer un bon ús de les noves tecnologies, per tant és important aprofundir en determinats aspectes i components.
 • Recursos materials:
  • Aula d'informàtica.
  • Programari adequat.
  • Conexió a Internet.
  • Projector
  • Bibliografia suggerida a l'abast de l'alumnat.

   

 • Recursos humans: Pot ser convengui tenir una persona de suport, per poder col·laborar en la supervisió de la feina que se va fent i tal vegada ajudar, orientar o replantejar el que es va fent.
 • Temporalització: Dues setmanes. Suposa 7 hores setmanals dins el cicle de grau mitjà. En aquest temps cercaran la informació i la prepararan per presentar segons s'indica en les tasques de l webquest.
 

 

<< portada