Procés
teòrics

treball de camp

pràctics
organització

PRÀCTICS

ESPECIALISTES WINDOWS: Un grup de 4 ó 5 persones es dedicarà a localitzar informació relativa al sistema operatiu Windows. (Orígens, evolució, tendències futures, característiques, utilitats, punts destacables, recursos tècnics ...)

http://ditec.um.es/aso/teoria/tema10.pdf

http://williamstallings.com/OS/OS5e.html

 

ESPECIALISTES LINUX: Un grup de 4 ó 5 persones és dedicarà a localitzar informació relativa al sistema operatiu Linux. (Orígens, evolució, tendències futures, característiques, utilitats, punts destacables, ...)

http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml

http://williamstallings.com/OS/OS5e.html

ftp://ftp.rediris.eshttp://bulma.net/

http://weib.caib.es/formacio/distancia/Material/Linux/guia.htm

http://www.edubuntu.org/

http://es.wikipedia.org/wiki/Edubuntu

Cada un dels grups d'especialistes haurà d'elaborar un treball en format de presentació per participar posteriorment en un debat on haurà de defensar el sistema operatiu que ha analitzat una mica en profunditat davant la resta de la classe. Participaran 3 persones de cada grup. ( durada màxima 15 minuts cada grup )

Al final de totes les exposicions, es demanarà als assistents que es divideixen en dos grups, equivalents a cada un dels sistemes operatius exposats, segons hagin quedat més convençuts per un o per l'altre, i cada un dels grups, presentarà una llista de conclusions a les que haurà arribat. ( durada màxima 20 minuts ).

 

 

<< portada