TASCA
Tasca

 

 

 

Som usuaris i futurs professionals de la informàtica i dels ordinadors i per tant és convenient conèixer una mica més en detall què és el S.O.

Volem que quedi clar què és un S.O., quina és la seva estructura, quines són les seves funcions, components, classificació, etc. Així que aquest serà el primer punt de partida d'aquesta activitat. S'haurà de dur a terme una important tasca d'investigació i cerca d'informació.

En l'actualitat són uns quants els S.O.'s que podem trobar en funcionament. Serà interessant conèixer-ne alguns i veure en quins entorns s'empren i sobre quines plataformes poden funcionar.

Desprès de veure l'ampli ventall de possibilitats, és moment de centrar-se una mica, per tant triarem dos d'aquests sistemes operatius que pareix que són els més coneguts i emprats dins la comunitat d'usuaris informàtics a nivell particular. (Linux, Windows). Ens interessa conèixer els orígens, l'evolució, i les tendències futures. Detallarem les funcions bàsiques. Coneixerem les versions i /o distribucions que estan més esteses avui dia.

Farem una comparativa intentant deixar clars els avantatges de cada un d'ells.

<< portada
procés >>