Procés

 

teòrics

treball de camp

pràctics
organització

TEÒRICS

INVESTIGADORS : Grup de 4 persones que s'encarregarà de cercar la informació corresponent als continguts teòrics. Revistes , llibres, Internet.

En la seva cerca, hauran de trobar informació relativa als diferents S.O. que hi pot haver en el mercat.

DOCUMENTALISTA: Persona s'encarregarà de cercar la documentació gràfica que recolzarà la informació del punt anterior.

http://server2.southlink.com.ar/vap/otros_temas.htm

http://entren.dgsca.unam.mx/introduccion/sistoper.html

http://apuntes.rincondelvago.com/clasificacion-de-sistemas-operativos.html

http://www.monografias.com/trabajos11/oper/oper.shtml

http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/

Els TEÒRICS prepararan una presentació per fer una exposició davant els seus companys dels aspectes teòrics que s'han de conèixer de un sistema operatiu ( durada màxima 20 minuts ). A més hauran d'elaborar una documentació senzilla, fent ús d'un processador de texts, per entregar als seus companys.

 

<< portada