Procés

 

te˛rics

treball de camp

prÓctics
organitzaciˇ

TREBALL DE CAMP

ENQUESTADORS: Dues persones elaboraran una petita enquesta, que passaran en el propi centre, per saber quin és el coneixement dels sistemes operatius entre les persones més joves de la societat. I si tenen ordinador a ca seva, saber quin S.O. tenen instal·lat i perquè. Voldrem saber quins sistemes operatius coneixen.

RELACIONS AMB L'EXTERIOR: Un grup format per 4 persones haurà de contactar amb diferents empreses del sector per saber quin sistema operatiu tenen instal·lat i averiguar perquè es varen decidir per ell.

•  Nota: per aquest punt el professor tendrà la relació d'empreses a visitar.

•  Nota : Si aquests grups acaben les seves tasques aviat, es repartiran per ajudar a la resta de grups en la recerca de la informació.

Aquestes 6 persones faran una exposició on mostraran els resultats de la seva tasca d'investigació. Es podran ajudar de gràfics estadístics, ,imatges, fotografies, presentacions, cartells, etc. Inclouran informació mínima de diferents sistemes operatius. Demanaran aquesta informació als TEÒRICS i PRÀCTICS. ( durada màxima 15 minuts )

 

 

<< portada