Aquesta WebQuest s'adreça especialment a l'alumnat de quart d'ESO i primer de Batxillerat.

Ha estat creada per Teresa Torres Ribas durant el curs de formació permanent del professorat 'WebQuest, una eina per treballar amb Internet a l'aula' organitzat per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, seguin les directrius del seu inventor, Bernie Dodge.

Podeu trobar més informació sobre les WebQuest a les següents adreces:

http://www.xtec.es/~cbarba1
http://www.webquestcat.org
http://www.eduwebquest.com
http://www.aula21.net