Objectius generals de la WebQuest
Aquesta WebQuest està adreçada a l'alumnat de 4rt d'Eso, Batxillerat i cicles formatius.
L'objectiu general d'aquesta WebQuest és concienciar als alumnes de:
– Que hi ha el dret a la propietat intel•lectual, tant a nivell de software, com de música, de llibres ... i la il•legalitat que estam cometent al instal•lar software sense haver pagat la seva corresponent llicencia.
– Que no tothom pot gastar diners comprant software. Que hi ha persones i països sencers que no tenen recursos econòmics.
– Que tenim alternatives, per que hi ha un tipus de software que és lliure i el podem fer servir gratuïtament.
– La repercussió social que té poder disposar d'aquest software, sobre tot entre els més desafavorits.

Objectius específics de la webquest
En acabar de fer aquesta WebQuest l'objectiu és que l'alumne conegui que és el software lliure i els seus avantatges i inconvenients. També ha de saber de quins programes disposa per realitzar les tasques que fa normalment amb l'ordinador i ser capaç d’obtenir-los.
Finalment ha de ser conscient de l'impacte social que té aquest software.

Continua