Per aconseguir fer ver la vostra tasca, teniu que seguir els següents passos:

1.- Buscau informació sobre Codi Obert, Software Lliure i Software Gratuït. Fixau-vos en les diferencies.

2.- Investigau qué és la llicencia GPL. Podeu agafar un programa lliure i apropiar-vos-el?

3.- Ara buscau informació sobre què és Linux. i una distribució Linux? Anomenen alguna.

4.- Qui són Richard Stallman i Linus Thorbald? Qué tenen que veure amb Linux?

5.- Qui és Bill Gates? Quina relació té amb Microsoft, Windows, Ms Office ... ?

Continua