[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "The Solar System"
---

 

ciències naturals

Mª Paz Terrasa Sagrera (mpts@educacio.caib.es)

IES S'Arenal
Llucmajor

[ english ] This webquest is aimed at the students of First Year of Compulsory Secondary Education. Students will learn to look for information on the internet to collect data. They will also learn how to record the data in a chart. By studying the differences among planets' atmospheres, the kids will understand the life conditions and they will learn why it is not possible in the other planets.

Imatge WebQuest: "The Solar System"

[ català ] Aquesta webquest està pensada per als alumnes de 1r d'ESO. [Ciències de la natura en anglès. Seccions Europees] Els alumnes aprendran a cercar informació per Internet per a recollir dades. També aprendran a desar les dades en una graella. Estudiant les diferències entre les atmosferes dels planetes, entendran les condicions de la vida i per què aquesta no és possible en els altres planetes.

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2005/2006 "WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte