ACTIVITAT 3

Efectes que provoca el tabac sobre la salut

 

  • Quins efectes causa sobre la salut el consum de tabac?
  • Per quč no poden deixar de fumar?
  • Quins efectes causa sobre els fumadors passius?
  • Quantes morts provoca el tabac a l’any?

 

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/diasin/diasin.html

 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/tabac/triptic.htm

 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/xqfumes04.pdf