ACTIVITAT 4

Publicitat, modes i tabac

 

  • Cerca anuncis de tabac
  • Estā de moda fumar? Vols dir si fumes serās com aquell tan atractiu o aquella tan interessant que surts als anuncis de tabac?
  • Quin engany ens estan venent les empreses tabaqueres? Et deixes comprar tan fācilment?

 

Recursos

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/tabac/csdia2.htm

 

http://www.farmaceuticonline.com/joves/joves_tabac.html