CRÈDITS

 

Aquesta WebQuest ha estat elaborada durant els mesos de novembre i desembre de 2005 a partir dels curs de formació a distància: “WebQuest, una eina per treballar a internet a l’aula” , organitzat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.

Moltes gràcies a:

·         Bernie Dodge, per haver inventat les WebQuest.

·        Sebastià Capellà, per haver realitzat el material de formació: WebQuest, una eina per treballar amb internet a l’aula”.

·        Marian Socias, per ser la meva tutora durant aquest curs i ajudar-me en la creació d’aquesta WebQuest