PROCÉS

 

  • Treballeu en grups de tres persones (metge, químic i periodista)
  • Aneu realitzant les qüestions, que es proposen a cada activitat, en un document de text.
  • Finalment, elaboreu el document heu d’explicar a les conferències i que heu d’entregar al vostre cap.

          COMENCEM...!