Recursos educatius

ciències naturals - coneixement del medi

Taller d'hort

 

Miquela Font Bennàssar (cpsonanglada@educacio.caib.es)
Antonio Cortés Alcázar
Antònia Marí Ferrer
Mª Jesús Arroyo García

CP Son Anglada
Palma


OBJECTIU DEL MATERIAL DIDÀCTIC:
Analitzar, classificar i sistematitzar per escrit les activitats pràctiques que es realitzen al taller d'hort que es du a terme al nostre centre.

A QUI VA DIRIGIT?:
Va dirigit, per una part, a l'alumnat de primer cicle en general, com a material integrat dins el currículum de Coneixement del medi, i per altra part, a l'alumnat de segon i tercer cicle amb necessitats educatives especials.
Aquest treball forma part del conjunt del material didàctic que, de forma continuada, es va elaborant al centre entorn del Taller d'hort i granja.

Imatge Taller d'hort
ESTRUCTURA:
Està format per quatre projectes (en format PDF):
  1. Fitxa dietari: serveix per fer un seguiment de les activitats realitzades a l'hort en cada sessió.
  2. Fitxa d'estudi d'una planta: serveix per fer un seguiment monogràfic d'una determinada planta. Se'n poden fer tantes com plantes es vulguin estudiar.
  3. Fitxes d'eines: estudien les eines més emprades a l'hort, mitjançant activitats d'observació, de lectura, plàstiques...
  4. Fitxes de feines: estudien les feines que es fan amb més freqüència a l'hort mitjançant tot tipus d'activitats.
Totes les activitats tenen com a objectiu comú, a més a més dels relacionats amb l'àrea de Coneixement del medi, desenvolupar el vocabulari i l'expressió oral i escrita en llengua catalana.

AVALUACIÓ:
Procediment: utilització experimental de les fitxes al llarg del curs 2001-2002.

Criteri: valoració de la idoneïtat de les fitxes en relació amb els diferents nivells educatius i amb els objectius que es plantegen.

Treball
 
Guia didàctica. PDF Guia didàctica 41 kb Quadern de l'alumnat. PDF Quadern de l'alumnat 13 kb
(fitxa dietari i fitxa d'estudi d'una planta)
Fitxes d'eines. PDF Fitxes d'eines 808 kb Fitxes de feines. PDF Fitxes de feines 719 kb