Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Crèdits | Guia didàctica

ANEM A JUGAR AMB EL TANGRAM!

tangram-2.gif

Autor: Ana Belén Linde

E-mail: ablinde@educacio.caib.es

Àrea: Matemàtiques

Nivell: Primer cicle d'ESOINTRODUCCIÓ

tan12.gif
Segurament qualque vegada heu vist o heu jugat amb el tangram.

Sabíeu que aquest joc va ser inventat pels xinesos fa molts de segles?

Sabíeu, també, que aquest joc es va fer famos en el segle XIX?

Sereu capaços de construir el vostre propi tangram?.

TASCA

tan12.gif
Us proposam una sèrie d'activitats amb les quals arribareu a conèixer una mica més el tangram: que és un tangram (si encara no ho sabeu), quines figures podem formar amb ell, com es poden construir, quins tipus de tangrams hi ha...

Organitzau-vos en grups de tres persones, un cercarà informació a internet, un altre compararà i organitzarà aquesta informació i el tercer prepararà el material necessari, i finalment entre tots discutireu com aconseguir el resultat final.

PROCÉS

tan12.gif
Aquestes són les passes que haureu de seguir:

1) Organitzau-vos en grups de tres persones i decidiu qui s'encarregarà de cada feina.
2) Cercau informació sobre el tangram a internet o a una enciclopèdia, investigau una mica sobre que és un tangram y quina es la seva història

Pots començar visitant aquestes adreces:
http://www.uv.es/~buso/tangram/index
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/nombres/mate1m

3) Cercau informació sobre les diferents tipus de tangrams: el tangram xinès, el pitagòric i el cardiotangram.

http://www.arrakis.es/~mcj.htm/tangram
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
http://thales.cica.es/cadiz/recremat/modulo2/presenta


4) Visiteu les següents webs on podreu jugar amb el tangram on line. Haureu de fer a un paper un petit esbós de cada una de les figures que hàgiu aconseguit fer (com a mínim 4).

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/tangram.html

5) Ara que ja vos heu convertit en tots un experts en el tangram xinès, provau amb un altre tipus de tangram. Vos proposem que organitzeu a classe un concurs de tangram, heu de construir un tangram, amb cartolina o cartó, que tengui 7 peces i que no sigui cap dels coneguts, heu d’aconseguir fer al menys 2 figures amb el vostre tangram. El grup que construeix el tamgram o les figures més originals (segons el criteri del vostre professor) se’n durà el premi!!

AVALUACIÓ

tan12.gif
A l’avaluació es tendrà en compte la feina i l’esforç realitzat, la realització dels tangrams i la inventiva per la creació de figures originals.
Avaluarem separadament la feina comuna i la feina individual.
Per tant es valoraran els aspectes següents:

1) Realització de les diferents activitats.
2) Originalitat en la creació del tangram i de les diferents figures.
3) Interès i feina en grup.

Cada un d’aquets punts es valorarà de 1 fins a 4.

CONCLUSIÓ

tan12.gif
En haver acabat l’activitat, haureu après a emprar i crear el vostre tangram i a veure la importància que pot tenir un joc per l’aprenentatge de les matemàtiques.

CRÈDITS

tan12.gif
• Agraïments a Bernie Dodge http://www.webquest.org

• Agraïm també a tots els enllaços que hem emprat a l’apartat de procés, per poder desenvolupar totes les activitats.

• Aquesta WebQuest està dissenyada fent servir un generador de Webquest que podreu trobar al següent enllaç: http://www.aula21.net/Wqfacil/ajuda.htm

GUIA DIDÀCTICA

tan12.gif
• Àrea: Matemàtiques

• Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO

• Objectius: Fomentar la creativitat, el desenvolupament de les capacitats d’anàlisi i síntesi, la visió espacial, les estructures i els moviments geomètrics.

• Continguts: Visió espacial, tècniques de construcció geomètrica, aplicació intuïtiva de conceptes matemàtics i resolució de problemes.

• Temporalització: cinc sessions.

• Recursos tècnics necessaris: Els alumnes empraran els ordinadors de l’aula. Navegaran per les pàgines incloses com a recursos a l’apartat de procés.


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador 1,2,3 la teva WebQuest - http://www.aula21.net/)