[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Activitats de sensibilització
---

 

transversals

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1993 arran d'una campanya anomenada "Mallorca Solidària, cap al 0'7%" organitzada el 1992 per Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d'algunes ONGs, per engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d'un Fons de Cooperació.

fons mallorquí

El Fons Mallorquí està constituït principalment per institucions públiques de l'àmbit municipal (ajuntaments, mancomunitats, Consell Insular de Mallorca) i l'àmbit autonòmic (Govern de les Illes Balears) que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació per al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

La cooperació per al desenvolupament es fa necessària des del moment en que es constata que les relacions i els intercanvis entre els països del Nord i del Sud són desiguals i injustes. Per a que la cooperació tengui resultats positius i sostenibles és necessari un canvi profund en la percepció que des d'aquí es té de la realitat del Sud i un coneixement de les causes d'aquest desequilibri. Aquest canvi és possible amb la gestió de programes i activitats de sensibilització que generin interès per conèixer les realitats diferents de la pròpia.

---

RECURSOS

>> Material Pedagògic

Des del Fons Mallorquí distribuïm gratuïtament el material pedagògic, exposicions i activitats als centres que n’estiguin interessats, afavorint així que es coneguin els desequilibris i les diferents realitats existents entre el Nord i el Sud. A més tenim un fons de materials i contes a dispossió del professorat de les diferents temàtiques que afecten a aquestes desigualtats (globalització, drets humans, deute extern, sostenibilitat, comerç just...)

>> Exposicions

Les exposicions elaborades per l’equip tècnic del Fons, així com les realitzades en col·laboració amb diferents entitats poden ser sol·licitades per qualsevol centre educatiu per donar suport a la feina que es treballa a les aules en temes d'educació per al desenvolupament (educació integral i transformadora). Podeu sol·licitar-les a través de la nostra adreça electrònica sensibilitzacio@fonsmallorqui.org o per telèfon 971 219824.

>> Xarxa de Centres Educatius Solidaris

La Xarxa té com a funció primordial integrar la cooperació i l’educació per al desenvolupament com a part dels valors i continguts del projecte curricular del centre. Des del Fons Mallorquí pensam que la millor manera que alumnes i docents dels centres es beneficiïn dels valors i actituds pedagògics de l’educació per al desenvolupament, és mitjançant la seva implicació continuada en els projectes de cooperació que les diferents ONGD, amb el finançament del Fons, ja executen. D’aquesta manera, el centre escolar podrà fer-se propi qualsevol d’aquells projectes que el Fons Mallorquí financi a les ONGD de l’illa. La iniciativa pretén, així, sistematitzar aquesta tasca que ja es va fent, reforçant els vincles entre el món de l’educació i la cooperació assegurant que les generacions futures siguin cada vegada més solidàries.

Per a més informació adreçar-vos a:

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
Àrea de Sensibilització i difusió
C/ General Riera, 113. 07010 - Palma de Mallorca
Tel. 971 297 053 - Fax. 971 203 130

sensibilitzacio@fonsmallorqui.org

http://www.fonsmallorqui.org


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte