GUIA DIDÀCTICA 

La WebQuest "Les tortugues marines", està orientada per a ser treballada per alumnes de Primària (4º curs), a l' àrea de Coneixement del Medi  (Ciències Naturals).

 

Amb aquest treball es vol aconseguir que els alumnes coneguin a aquests animals, pel seu atractiu i també degut a la importància de cuidar-los si no volem que desapareguin.

Els  alumnes treballaran en grup, investigaran per Internet, xerrdebatiran, scusión en pequeños grupos y puesta en común en el aula.

 

 La WebQuest té diverses parts que a continuació s’ explicaran breument: introducció, en aquest apartat trobem un índex de les parts d’aquesta Webquest; a l’enllaç de tasques s’explica què volem conèixer de les tortugues, com per exemple, el diferents tipus, característiques personals, la seva forma de vida, alimentació, reproducció, etc. A l’apartat  de procés se’ns explica les passes que s’han de realitzar per obtenir el resultat final proposat ; és a dir, un fulletó informatiu. També s’ofereixen recursos per als alumnes.

A l’avaluació apareixen els aspectes que es tindran en compte a l’hora d’avaluar; per facilitar aquesta tasca trobarem una rúbrica d’avaluació.

Per altra banda, una vegada que els alumnes hagin fet la Webquest faran una autoavaluació  per valorar què han après.

Respecte al temps que es necessita per fer la feina, és a dir, en fer el fulletó, cada educador haurà d’ observar quantes hores diàries o setmanals dedica al projecte i així delimitar la data d’entrega del producte final. Aproximadament, es calcula que ens uns 15 dies es pugui realitzar tot el procés.

 

Els alumnes per poder realitzar adequadament les activitats proposades a la Webquest han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica, sebre utilitzar un processador de texts, imprimir una fulla, sebre localitzar la WebQuest i accedir a tots els enllaços, etc. Són coneixements bàsics que seran útils per aquesta tasca i altres similars que puguin fer.

Per part del centre haurem de comptar amb ordenadors adequats al nombres d’alumnes, conexió a Internet i navegador d’Internet. El projecte "Les tortugues marines" està orientat per a que pugui ser emprat a qualsevol tipus d’ ordinador.  Si teniu cap tipus de problema us agrairia que contacteu amb mi mitjançant el correu electrònic.

 

Anar a pàgina d’inici.