PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

 

CRÈDITS

PROFESSORAT

 

Conclusió:

Una vegada hem acabat amb la nostra webquest, podem dir que ara ja conegueu més sobre els trobadors catalans, sobre la llengua occitana i sobre la influència que els grans trobadors medievals van deixar als poetes més significatius de la nostra literatura.

   A més a més, heu après les tècniques de recerca d’informació i de redacció d’un  treball escrit mitjançant un processador de texts. Penseu que tot això us vindrà molt bé quan en un futur no molt llunyà us trobeu amb la necessitat d’investigar sobre altres temes importants, tant a l’entorn acadèmic com al personal. Per tot això us donam la enhorabona.