PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

 

CONCLUSIÓ

PROFESSORAT

 

 

Crèdits:

 

En aquesta webquest, he de fer una menció especial a Bernie Dodge (the webquest page).

 

Agraïments:

-Jarbas Novelino Barato

-Jordi Adell

- Tota la gent que ha creat les webquest de la comunitat catalana (www.webquestcat.org)