INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

PROFESSORAT

 

 

 

TROBADORS CATALANS

“Els pares de la nostra literatura”

 

 

Creada per: Aurora Ros : aros@educacio.caib.es 
Àrea: Llengua i literatura catalanes 
Nivell: 1er de Batxillerat 
Data de Creació: 20-11-05