PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

 

CRÈDITS

 

 

PROCÉS:

 

L’activitat es realitzarà en grups de quatre persones. D’aquesta manera, cada membre del grup estarà encarregat d’una part. Tot seguit especificam cadascuna d’aquestes parts:

 

Part 1ª: Documentació: Un de vosaltres s’encarregarà d’obtenir informació sobre el context històric, polític, social, cultural i literari dels segles XII i XIII. Ja sabeu que podeu treure la informació a partir d’Internet o a partir de llibres de història. Si trieu Internet, aquí teniu unes adreces prou interessants:

-         http://ca.wikipedia.org/wiki/Feudalisme

-         http://www.tvcatalunya.com/historiesdecatalunya/cronologia/cron102834478.htm

-         http://www.xtec.es/crp-baixllobregat6/homilies/moran.htm

 

Part 2ª: Selecció: Qui s’encarregui d’aquesta part haurà de triar, entre els molts trobadors dels que tenim constància, els que consideri més representatius, ja sigui per la seva vida o per la seva obra. Podeu trobar ajuda en Internet en els següents enllaços:

-         http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/poesiaaltres/provencal.html

-         http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm 

 

Part 3ª: Anàlisi: El tercer membre del grup haurà de traduir al català actual els poemes més representatius dels trobadors que ha triat el company que fa la segona part i analitzar-los tractant el tema, la mètrica, la estructura i les figures retòriques. Podeu consultar per a aquesta tasca els enllaços següents:

-         http://www.om-plural.org/occita.html

-         http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/ 

 

Part 4ª: Elaboració: Es tracta de redactar un treball escrit amb un processador de texts (word, openwrite...) una vegada ja tenim tota la informació i el treball de les tres parts anteriors. Aquest treball tindrà una part de context històric, una altra sobre la tasca dels trobadors, la llengua emprada i els poetes més importants o representatius, i una part final on s’analitzaran alguns dels texts  d’aquests trobadors importants. Aquest treball l’haureu d’exposar oralment a classe i heu de participar els quatre, encara que la redacció li correspongui a un sol membre del grup.