PORTADA

INTRODUCCIÓ

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

 

CRÈDITS

PROFESSORAT

 

 

TASCA:

 

 

 

 

En petits grups, haureu d’intentar elaborar un treball d’investigació profunda sobre la lírica trobadoresca, els seus orígens, les relacions entre l’occità i el català, els trobadors i trobairitz més importants i el context històric, polític, social i cultural en què es desenvolupa aquesta literatura.

 

El treball tindrà quatre parts:

-         Documentació: Haureu de cercar informació a Internet sobre el context històric dels segles XII i XIII.

-         Selecció: Es tracta de fer una llista amb els trobadors més representatius de la lírica trobadoresca i  obtenir informació sobre la vida i obres d’aquests. 

-         Anàlisi: Haureu d’analitzar alguns texts dels trobadors que heu seleccionat. Per a això, amb l’ajuda de diferents fonts d’informació, haureu de traduir els texts al català actual per tal d’entendre el seu significat.

-         Elaboració: Una vegada tingueu les tres parts anteriors podreu posar-ho tot ordenat en un treball escrit que tindrà una part de context històric, una altra sobre la vida i obres dels trobadors que considereu més importants i per últim, la part d’anàlisi i comentari d’alguns dels poemes dels autors esmentats.