logo COORDINADORA

COM CONTACTAR

COORDINADORA - Federació Balear de Persones amb Discapacitat és una ONG d'àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública des de l'any 1986.

Local de Serveis: c/ Vinyassa, nš 12 Bxos C . CP. 07005 Palma

Tel. 971771229 Fax. 9714600276

e-mail: Serveis@Coordinadora.e.telefonica.net

Local Federatiu: c/ Sor Clara Andreu, nš 15 bxos CP 07010 Palma

Web: http://www.mallorcaweb.net/coordinadora