logo COORDINADORA

DIRECTORI DE WEBS

COORDINADORA - Federació Balear de Persones amb Discapacitat és una ONG d'àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública des de l'any 1986.

WEBS ESPECIALITZADES EN EDUCACIÓ ESPECIAL I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
ENTITAT - ORGANISME DESCRIPCIÓ CONTACTE WEB
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa http://www.cnice.mecd.es
REDINET Xarxa de base de dades sobre informació educativa a Internet. Investigacions, innovacions y recursos didàctics http://www.mec.es/redinet2/html/
AEDES ASSOCIACIÓ ESPANYOLA PER A L’EDUCACIÓ ESPECIAL Enllaç amb materials d’intervenció educativa per als professionals. Fòrums, altres enllaços http://www.aedes-nacional.com
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS PER LA INTEGRACIÓ DE CASTELLA LA MANXA   http://www.infodisclm.com
  Directori d’associacions i fundacions segons discapacitats i necessitats educatives especials. Contactes amb institucions, centres i empreses. Fòrum. Articles. Agenda de congressos http://paidos.rediris.es/needirectorio
  Informació teòrica sobre discapacitats, síndromes, trastorns, malalties. Educació especial a Europa. Enllaços d’interès http://www.educacion-especial.com
  Guies per a alumnes amb nee http://www.codapa.org/documentos.asp
REDIRIS Xarxa Espanyola d’Institucions I+D (investigació i desenvolupament) http://www.rediris.es
  Portal sobre diferents recursos per l’Educació Especial http://www.webespecial.com/webespecial.htm
XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA Recursos a educació especial. Memòries d’experiències. http://www.xtec.es
DGT DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC Seguretat i educació vial. Projectes per a nee. Altres enllaços d’interès http://www.dgt.es
AGENCIA EUROPEA Informació comparativa sobre educació especial entre els països de la Unió Europea. http://www.european-agency.org
EURYDICE Portal Europeu del professorat http://www.eurodyce.org
  Accessibilitat a Internet http://www.redespecialweb.org
  Qüestions sobre accessibilitat a Internet http://es.groups.yahoo.com/group/accesoweb
  Estudi sobre l’impacte de les noves tecnologies en les persones amb discapacitat http://www.acceso3.uv.es/impacto
CEAPAT Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas Notícies, serveis i productes, centre documental http://www.ceapat.org
MTAS / CEAPAT / SIDAR TAW (programa informàtic per avaluar l’accessibilitat a les webs) Informació general sobre accessibilitat. Notícies http://www.tawdis.net