logo COORDINADORA

DIRECTORI DE WEBS

COORDINADORA - Federació Balear de Persones amb Discapacitat és una ONG d'àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública des de l'any 1986.

ASSOCIACIONISME

WEBS ESPECIALITZADES EN ACCESSIBILITAT

WEBS ESPECIALITZADES EN EDUCACIÓ ESPECIAL I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS