logo COORDINADORA

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

COORDINADORA - Federació Balear de Persones amb Discapacitat és una ONG d'àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública des de l'any 1986.

El seu principal objectiu és la promoció i la normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat per tal d'aconseguir la seva plena integració educativa, laboral i social.

COORDINADORA, com a Federació d’Associacions, està integrada per més de 29 associacions, d’àmbit comunitari o amb seu a les diferents illes, que representen a persones amb diferents tipus de discapacitat.

A més, desenvolupa diferents programes i serveis per al col·lectiu de persones amb discapacitat o NEE de la nostra comunitat:

 • Servei d'Informació i Assessorament General
 • Servei d'Atenció a les Associacions Federades.
 • SIAD. Servei d'Intervenció i Atenció a les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Palma.
 • Centre de Dia "AGUILA" per a persones amb greus plurideficiències
 • CARRITX, Centre d'Informació i Assessorament sobre Accessibilitat.
 • Campanya "Comerços accessibles a la CAIB".
 • SAED, Servei d'Atenció Educativa Domiciliària
 • Programa de Formació Polivalent, dirigit a joves amb discapacitat psíquica,
 • ZENIT- Servei de Suport a la Formació professional ocupacional de persones amb discapacitat.
 • TRÀNSIT – Servei de Suport a la Inserció Laboral de Joves amb Necessitats Educatives Especials a Mallorca
 • PALMA SEGLE XXI- Servei d'Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat Psíquica de l'Ajuntament de Palma.
 • Programa de Treball amb Suport de persones amb discapacitat física o plurideficiències de la comarca d’Inca en el marc del Programa ERGON