[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Unitat de referència per a professionals de l'educació: Informació sobre síndromes i malalties greus
---

 

transversals

INTRODUCCIÓ

Arran de nombroses demandes arribades a la Coordinadora – Federació Balear de Persones amb Discapacitat tant per part de grups de pares amb nadons en edat escolar que pateixen anomalies cromosòmiques com de professionals que treballen directament amb infants que pateixen greus dificultats per al seu desenvolupament i aprenentatge dins l’escola ordinària, l’entitat considerà la necessitat de plantejar la creació d’una Unitat de Referència: Informació sobre síndromes i malalties greus.

Tot i la poca incidència en la població general, la dispersió i l’absència en molts de casos de diagnòstic formal dificulta la seva localització. Això ens fa considerar que un dels principals objectius és la localització i identificació d’aquestes persones per tal d’informar i assessorar les famílies i els professionals que treballen amb els infants afectats.

En aquest sentit, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, i dins del marc d'un conveni de col·laboració, es decideix difondre informació i intercanviar experiències entre els professionals, mitjançant aquesta pàgina web.

L’objectiu primordial d’aquesta Unitat de Referència és divulgar les característiques d’aquestes anomalies i síndromes i els avenços científics utilitzant els articles tècnics en directoris i publicacions especialitzades.

Al mateix temps, pot servir per recollir tots aquells aspectes pedagògics que els diferents professionals de l’educació posin en pràctica i que es considerin innovadors en l’ensenyament d’alumnes amb necessitats educatives especials. Això, constituirà, sens dubte, informació de gran interès pels professionals de l’educació.

Els tractaments generalitzats que necessiten aquestes minories són principalment diagnòstic primerenc, estimulació primerenca, tractament farmacològic dels símptomes clínics, suport psicoterapèutic a l’afectat i la seva família, logopèdia, pedagogia i teràpia ocupacional, sempre comptant amb un seguiment adequat en cada cas.

 

FITXES

Síndrome de X fràgil
[ Síndrome de X fràgil ]

Síndrome de Williams
[ Síndrome de Williams ]

Cardiopatia congènita
[ Cardiopatia congènita ]

Fibrosi quística
[ Fibrosi quística ]COORDINADORA

[ Presentació de la Coordinadora ]
[ Com contactar ]
[ Directori webs ]
(15-03-07)

OBJECTIUS

 1. Facilitar als professionals de l’educació l’accés a la informació pedagògica/sanitària que fa referència a la descripció de simptomatologies que afecten les persones amb discapacitat i/o NEE.
 2. Col·laborar per a una integració real i efectiva dels alumnes amb necessitats educatives especials a l’escola ordinària.
 3. Evitar les situacions de desinformació en l’àmbit educatiu i que creen dificultats a l’hora d’abordar la diversitat a l’escola.
 4. Establir vincles interdisciplinaris que facilitin l’accés a la informació d’una manera senzilla i optimitzadora.
 5. Possibilitar l’accés a la informació als pares i a altres persones interessades o afectades per qualque discapacitat o NEE.

QUÈ S’OFEREIX

Per part de COORDINADORA:

 • Pàgina web: Recopilació i investigació d’experiències educatives/sanitàries sobre el tractament de nins amb anomalies cromosòmiques o NEE a subministrar a la web de la Conselleria:
  • Informació sobre les característiques de les síndromes
  • Tècniques i programes pedagògics
  • Logopèdia i psicomotricitat
  • Rehabilitació
  • Investigació i avenços científics sobre les síndromes
  • Secció de publicació d’experiències pràctiques.
  • Associacionisme
  • Bústia
  • Donar resposta a les demandes que es puguin plantejar fent les derivacions oportunes

Per part de la Conselleria d’Educació:

 • Assumeix el disseny de la pàgina web i el seu manteniment.
 • Donar a conèixer la Unitat de Referència als centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
---
Escut de la CEC logo COORDINADORA

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte