3. EL SISTEMA SOLAR .

Exposa tota la informació que trobis sobre el principal astre del sistema solar.

Quins són els altres astres que en formen part? No us en deixeu cap!!!

Fes una breu explicació de cadascun dels planetes que formen part del sistema solar. Completa les explicacions amb imatges, si en trobes.

Com es mouen els planetes dins el sistema solar?

Seria interessant, si el trobau, il·lustrar amb una fotografia o esquema de com es distribueixen els planetes i el sol dins el sistema solar.

Tota la informació la trobareu a les següents pàgines web.