AVALUACIÓ 

La Terra a l'Univers

 
L'avaluació d'aquesta WebQuest consistirà en la revisió de dos aspectes molt concrets:

     L'avaluació del treball en grup i la valoració del treball final.

Ho farem per mitjà d'aquestes dues RÚBRIQUES:

                  RÚBRICA DE COL·LABORACIÓ

                  RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓ

Per estar ben safisfets del treball realitzat haurieu de sumar més de 40 punts entre les dues rúbriques.