ACTIVITAT 4


I ja estem acabant aquest viatge per l’obra de Jules Verne.....

Ara us toca a vosaltres ser els escriptors, ser uns petits Verne.

Què heu de fer? Molt senzill:

1. imagineu que estem a l’any 2070

2. creeu un personatge i el descriviu

3. situeu l’acció a un lloc determinat

4. expliqueu un dia de la vida d’aquest personatge

5. Fes un dibuix

 

Una vegada acabada la vostra narració, la presenteu als companys mitjançant un power-point o transparències (consulteu al vostre professor/a)

 

 

TORNAR ENRERA