AVALUACIÓ


L’Avaluació d’aquesta webquest és important que la mireu abans de començar per assegurar un bon desenvolupament i un bon resultat final. Té dues parts la rúbrica global que la fa el professor i la rúbrica d'autoavaluació que la fareu cada un de vosaltres.


1.- RÚBRICA GLOBAL D'AVALUACIÓ DELS ALUMNESJUST

1

CORRECTE

2

BO

3

EXCEL·LENT

4

PUNTUACIÓ

LLENGUA ESCRITA


SELECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

(Fitxes de treball 1-2-3)

La selecció de la informació és molt simplista, poc estructurada. Amb errors de sintaxi, ortografia i lèxic

La selecció de la informació és correcte i mínimament estructurada. Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic...


La selecció de la informació és correcte i estructurada. Pocs errors de sintaxi, ortografia i lèxic

 


La selecció de la informació és  rellevant,  claredat i estructuració d’idees.No hi ha pràcticament cap error de cap mena


RESUM

El resum és confús i incomplet, poc estructurar i amb errors de sintaxi, ortografia i lèxic

El resum és correcte i mínimament estructurat. Hi ha alguns errors  de sintaxi, ortografia o lèxic...


El resum  ha estat elaborat seguint un ordre, les frases són correctes i el vocabulari adient .El contingut és el que es demana

Hi ha alguns errors de sintaxi.

El resum ha estat elaborat seguin un ordre, les idees són clares i rellevants.


CARTELL

Poc elaborat i poc visual.

És correcte però poc atractiu.

És correcte, les frases i el dibuix són els adequats

 El dibuix i  les frases destaquen per la seva originalitat.


NARRACIÓ

La narració és confusa, no està estructurada i els errors lèxics i gramaticals abunden.

És correcte. Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic...Els paràgrafs estan definits.


És correcte, els paràgrafs estan ben delimitats. Hi ha pocs errors de sintaxi, ortografia i lèxic

Els paràgrafs estan ben delimitats.   Es original. Fluïdesa i gràcia d’estil.


ORGANITZACIÓ DEL GRUP


FORMACIÓ DELS GRUPS

El grup té conflictes constants i requereix intervenció contínua del mestre

El grup s’organitza però necessita alguna intervenció del mestre

El grup s’organitza amb una mínima intervenció del mestre.

El grup s’organitza i és autònom en la feina.


TREBALL DE GRUP

El treball és massa Individualista.

El treball està mínimament planificat.

Es nota amb la presentació que el grup s’ha coordinat.

El treball final indica que el grup ha coordinat i ha planificat les tasques.


PRESENTACIÓ


PROCESSADOR DE TEXTOS

La composició de text i altres elements visuals és agradable però falten títols o no es destaquen suficientment.

El text i els altres elements visuals són agradables de llegir.  Els colors són adequats i els títols són de fàcil lectura.

El text i els altres elements visuals són fàcils i agradables de llegir. Els colors estan ben combinats i els títols són adequats

El text és fàcil de llegir i els elements visuals són atractius i estan relacionats amb el tema. Els colors i els títols són força adients.


POWER POINT

Presentació mínimament correcta

Presentació correcta i sense errors

Presentació agradable i personalitzada.

Presentació original i creativa.
2.- AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

Aquesta graella s’ha d’omplir individualment. Heu d’indicar en cada apartat la puntuació que considereu adequada. La podeu imprimir.JUST

1

CORRECTE

2

BO

3

EXCEL·LENT

4

PUNTUACIÓ

Com creus que ha funcionat el grup?


Contribucions al grup

Només una part del grup s’ha implicat en algunes tasques

Quasi tothom s’ha implicat i ha completat les seves tasques

Tothom ha col·laborat en el grup però a diferents nivells

Tot el grup s’ha implicat força en el treball.


Posta en comú

Hi ha hagut conflictes en les tasques de discussió.

No hi ha hagut conflictes però alguns no han participat en les tasques de discussió i planificació

La posta en comú ha servit per avançar en la tasca.

La posta en comú ha estat enriquidora pel grup i per la feina.


Autonomia

Per poder avançar en el treball contínuament calia la intervenció del professor.

S’ha necessitat la intervenció del professor poques vegades.

Sovint la solució l’hem trobada nosaltres mateixos

Els problemes han estat solucionats dins el grup i les solucions s’han trobat entre tots


Quina ha estat la teva intervenció en el grup


Contribucions al grup

No he volgut fer la tasca que me corresponia.

He fet la tasca però de manera descuidada.

He fet la tasca posant interès

He fet la tasca de la millor manera possible revisant el seu contingut i presentació


Posta en comú

M’he enfadat sovint amb els companys i he dificultat el treball.

Algunes vegades m’he enfadat però he seguit treballant.

He intentat respectar les opinions dels companys.

He escoltat i respectat sempre l’opinió dels companys ajudant a avançar el treball


 

   TORNAR ENRERA

ANAR A LA GUIA