CRÈDITS

 

ICRÈDITS

Aquesta Webquest sobre Jules Verne ha estat realitzada durant  el curs 2005-06 a partir de l’ activitat de formació a través d’internet “WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR INTERNET A L’AULA”  organitzat per la Conselleria d’educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. La tutora del curs ha estat Maria Antònia  Socias Salva. El curs està basat en els textos de Sebastià Capella i Priu i Carme Barba i Coromines. I bona part del material del curs està inspirat en el creador de les Webquest Bernie Dodge http://webquest.sdsu.edu/

La plantilla que ha servit de base per elaborar  la Webquest la podeu trobar a   la comunitat Catalana de WEBQUEST     http://www.webquestcat.org/ 

Els fondos i les imatges d’algunes de les pàgines de la Webquest on apareixen retrats, caricatures de l’escriptor o il·lustracions de les seves obres tenen les següents procedències:

http://www.lector.net/phyfeb99/verne.htm                                          

http://www.brautdurand.net/Site_Verne.htm

http://www.jules-verne.net/

http://jv.gilead.org.il/stamps/

També s’han consultat els següents materials bibliogràfics:

- Cavall Fort, nº1037 primera quinzena d’octubre de 2005

- J. J. Benitez: Yo, Julio Verne. Ed Planeta S.A. 2005 TORNAR ENRERA