FITXA DE TREBALL 3

ELS INVENTS A L’OBRA DE JULES VERNE


Nom de la màquina

DescripcióQui l’inventaA quines obres de Jules Verne apareix

Heu trobat algun invent de la seva època que li va servir d’inspiració per imaginar aquesta màquina? En cas afirmatiu expliqueu  quinPoseu una imatge de la màquina que heu escollit


TORNAR ENRERA