GUIA DIDÀCTICA

Aquesta webquest està adreçada  a l’alumnat de 3r cicle de Primària                       

1.    OBJECTIU GENERAL

Aquesta Webquest pretén mitjançat el coneixement de la vida i obra de l’escriptor Jules Verne:

·        Introduir als alumnes   en la recerca d’informació a través d’internet i en el maneig de les TIC valorant els beneficis que pot reportar el seu bon ús.

·        Interessar als alumnes en la lectura d’obres literàries de ciència-ficció.

·        Ajudar als alumnes a crear textos amb intencionalitat literària.

2.    OBJECTIU ESPECÍFIC-

Àrea de llengua.

·        Comprensió i expressió oral: discussió i  argumentació per arribar a acords

·        Comprensió i expressió escrita: lectura per a la recerca d’ informació,  el resum, descripció de personatges, la narració.

TIC

·        Usar un cercador.

·        Fer captures de text i imatges amb l’opció Copia i enganxa.

·        Crear i editar un cartell utilitzant editors de textos i gràfics.

·        Fer un presentació amb el Power Point.

Es poden consultar els següents documents per tal d’ampliar la informació:

currículum

Competències bàsiques amb les TIC

3.    ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAIS

·        Per desenvolupar aquesta Webquest els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica de tal manera que han de ser capaços de fer de manera autònoma:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos i un programa de dibuix
Guardar un document.
Insertar imatges a un documen
Capturar imatges a INTERNET
Guardar les imatges a la carpeta
Fer anar un navegador

 ·        Aquesta Webquest està pensada per unes 6 o 7 sessions d’una durada d’uns 50 minuts. A cada sessió desenvoluparan un apartat del procés. Hauran de fer un treball col·laboratiu per tal d’arribar a acords i poder tirar endavant en la seva recerca. Elaboraran un dossier amb totes les activitats realitzades i han de col·laborar amb la resta de la classe per fer el mural. Finalment han de presentar a la resta de la classe la narració ja sigui amb el power point o amb transparències segons es consideri més oportú.  

  Hauran de disposar dels recursos següents:

- 1 ordinador per cada  tres alumnes amb connexió a internet

- S’haurà de comptar amb el programari necessari per dur a terme les activitats (word, power point...)

 - Impressora  

- També s’ha de preveure que puguin tenir un espai per tal de poder muntar el mural i comptar amb els estris necessaris (paper, cola, tisores....).


4.    AVALUACIÓ

És important pel bon desenvolupament de la Webquest que els alumnes coneguin abans d’iniciar el treball de quines coses se’ls avaluarà. Aquest coneixement els serà útil perquè:

·        els orienta sobre el que s’espera d’ells

·        Aconsegueix  que siguin més conscients del que fan posant més interès

·        millora el producte final

La webquest serà avaluada pel professor mitjançant la Rubrica d'Avaluació globali els alumnes també s’avaluen amb la Rubrica d’Autoavaluació del treball en grup

 

Podeu enviar els vostres comentaris sobre aquesta webquest a mailto:csegui@educacio.caib.es

 

TORNAR ENRERA