TASCA

Esteis animats per començar!

La vostra tasca en aquesta webquest consistirà en:

Ø Investigar sobre la vida de Jules Verne.

Ø Fer una selecció de les seves obres i presentar-les amb un mural. Caldrà negociar amb la resta de la classe per no coincidir amb els títols.

Ø Investigar sobre alguns descobriments de l’època de l’autor i com es reflexen a la seva obra.

Ø Crear una narració de ciència-ficció

Per dur a terme aquests treballs heu de fer grups de dos o tres.

Haureu de fer recerca a Internet, discutir sobre la informació que trobeu més rellevant, prendre acords i preparar un dossier amb tots els exercicis que us proposem. Finalment la narració la presentareu als vostres companys en un power-point o en transparències

TORNAR ENRERA