ACTIVITAT 3:

PRESENTACIÓNomés vos queda fer una cosa i es presentar el vostre pla de viatge als vostres companys.

Teniu dues opcions: o bé preparar una presentació amb el programa Impress (forma part del paquet d'ofimàtica OpenOffice) i projectar-la, o bé elaborar un mural (Vosaltres decidiu!). Si vos decidiu per la presentació amb Impress, enrecordau-vos de guardar el vostre treball dins la vostra carpeta amb el nom Presentació. Teniu la sessió d'avui per deixar-ho tot enllestit, la propera sessió començaran les presentacions.

Recordau que no heu de llegir i vos heu d'esforçar per a que els vostres companys segueixin amb interès i participin.

Alà idò, preparau-ho tot i assatjau!