GUIA DIDÀCTICAALUMNAT: Aquesta webquest està adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat.

ÀREA: Es pot treballar a l'àrea de tutoria a l´hora d'organitzar el viatge d'estudis, o bé a l'area d'anglès, dins el bloc de continguts culturals.

CONEIXEMENTES PREVIS: Per desenvolupar aquesta webquest els alumnes han de tenir uns coneixement mínims d'informàtica. Han de saber:

 • crear una carpeta,

 • utilitzar un processador de textos,

 • guardar un document,

 • insserir imatges a un document,

 • utilitzar un navegador,

 • trobar informació a pàgines web,

 • capturar imatges a internet,

 • guardar imatges a la carpeta.

OBJECTIUS GENERALS: Aquesta webquest preten:

 • Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la xarxa Internet, tant per a obtenir informació i recursos per a construir el seu coneixement, com per a desar-hi els productes del seu treball i presentar-los.

 • Fer prendre part als alumnes en la planificació del seu viatge d'estudis en equip, aportant idees i opinions, responsabilitzant-se de tasques i complint els seus compromisos.

CONTINGUTS: Aprendre la història i els llocs d'interès de la ciutat de Nova York, així com coneixements útils a l'hora de visitar-la.

ORGANITZACIÓ: Els alumnes s'organitzaran en grups de tres (la selecció dels membres dels grups pot ser lliure). Per a la primera activitat cada un assoleix un paper: un és el savi, un altre el previsor i l'altre l'aventurer, i s'encarrega de cercar la seva part d'informació. Per les activitats dos i tres treballen junts. La darrera activitat es fa individual.

RECURSOS: Per desenvolupar aquesta webquest ens farà falta:

 • un ordinador per a cada grup de tres alumnes,

 • conexió a Internet i navegador,

 • processador de textos (OpenOffice o similar),

 • projector (opcional),

 • impresora (opcional),

 • una cartolina per grup, rotuladors, tisores, ferramenta (opcional).

ESPAI: Per fer l'activitat 2, a la sala d'ordinadors hi hauria d'haver també un espai on els alumnes que decideixin presentar el seu treball en un mural puguin escriure, dibuixar, retallar i aferrar.

TEMPORALITZACIÓ: Aquesta webquest està pensada per unes 5 sessions de 55 minuts: a la primera sessió fan l'activitat 1, a la segona la 2, a la tercera la 3, a la quarta presenten els seus treballs i a la cinquena acaben les presentacions i fan l'activitat 5.Return to the Beginning