Conclusió
Enhorabona, ja hem arribat al final d'aquesta investigació periodística, la qual ben segur haurà conclòs amb una interessant conferència i un apassionat debat. Què vos ha semblat l'experiència?. Segur que cadascú haurà tret les seves pròpies conclusions sobre un tema que per desgràcia és notícia quasi setmanalment. De fet, durant el període en el qual heu estat desenvolupant la WebQuest, probablement haureu pogut utilitzar algun exemple d'actualitat sobre algun episodi de violència en el món de l'esport.


  • Si a partir d'aquest moment teniu una actitud crítica davant les situacions de violència en l'esport, ens donem per satisfets.

  • Si aquesta actitud es generalitza a qualsevol cas de violència, haurem superat els nostres objectius.

  • I si vos hem despertat un cert esperit crític respecte tot el que passa al vostre voltant haurem traspassat les nostres expectatives.